Afbeeldingen

Pixels

Penseelstreken, (kleur)potloodlijnen, (olieverf schilderijen, pentekeningen, enz.) aangebracht op papier of doek noemen we analoge beelden. Beelden die op een computerbeeldscherm bekeken kunnen worden noemen we digitale beelden.

Kleurschakeringen bij analoge beelden verlopen continue. Dat wil zeggen dat kleuren vloeiend in elkaar overlopen. Ook als men de afbeelding onder een sterk vergrotende loep zou leggen. Een foto is ook analoog, maar toch op een ander principe van kleurweergave gebaseerd. In foto's is er sprake van "een korrel", een gebiedje met zekere uitgestrektheid dat een bepaalde kleur of kleurnuance heeft gekregen. Het gehele foto-oppervlak is bedekt met zulke kleurgebiedjes.

oog groot oog klein

Ook bij een digitaal beeld geldt dit principe van gekleurde gebiedjes. Zulke gebiedjes noemen we pixels. Een digitale afbeelding bestaat uit een (regelmatig) raster van pixels. Een pixel is het kleinst afzonderlijk aan te sturen element van een beeldscherm.

Omdat ieder pixel zijn eigen kleurwaarde heeft verloopt de kleurnuancering bij digitale beelden schoksgewijs en niet vloeiend zoals bij analoge beelden.

Rechts zie je een van de ogen sterk vergroot. Hier is goed te zien dat ieder pixel een eigen kleurtje heeft en dat de kleuren niet vloeiend in elkaar overlopen.

De bekendste afbeeldingsformaten zijn wel GIF, JPG, PNG en BMP.

Afbeeldingsformaten

De bekendste afbeeldingsformaten zijn wel GIF, JPG, PNG en BMP. Onder een beknopte beschrijving van deze formaten.

gif GIF (Grafhics Interchange Format) is een grafische bestandsindeling.
Voordeelvan het GIF-formaat is dat het (gedeeltelijke) transparantie en animaties ondersteunt. Het heeft een compressie waarbij geen kwaliteitsverlies optreedt.
De bestandsgrootte is over het algemeen vrij klein. Dus geschikt voor internet.
Nadeel: GIF ondersteunt 'slechts' 256 kleuren.
Bij GIF gaat het erom dat ieder vlak van de afbeelding van slechts een kleur wordt voorzien. Dat wil zeggen, geen kleurnuances of in elkaar vloeiende kleuren. Hoe minder kleurgebruik, hoe kleiner de bestandsgrootte. Dat maakt dit bestand bij uitstek geschikt voor lijntekeningen zoals cartoons of grafieken maar zeker niet voor foto's.

jpg JPEG/JPG (Joint Photographic (Expert) Group).
Voordeel van JPG is dat het veel kleuren (zo'n 16,7 miljoen) ondersteunt en een variabele compressie heeft. De compressie die men kan toepassen op JPG is aanzienlijk. De meeste beeldbewerkingsprogramma's hebben een optie voor het instellen van de compressie in percentages. Hoe hoger de compressie hoe kleiner het bestand maar vaak ook des te geringer de beeldkwaliteit. Dat is een nadeel, vooral omdat het geen verleisvrije compressie is. Iedere keer als een JPG-bestand wordt opgeslagen verliest het een beetje bestandsinformatie waardoor de kwaliteit van de afbeelding achteruit gaat. Het kwaliteitsverlies is bij foto's nauwelijks merkbaar. Alleen bij enorme vergrotingen. Bij afbeeldingen van lijntekeningen en letters is het kwaliteitsverlies meteen merkbaar. Je ziet dan een soort ruis rondom de lijnen wat een lelijk effect geeft. JPG ondersteunt geen transparantie en geen animaties. Zeer geschikt voor onder andere digitale foto's.

png PNG (Portable Network Graphic)
Dit formaat bezit van bovenstaande formaten een combinatie van de beste eigenschappen. Het ondesteunt net als JPG 16,7 miljoen kleuren en net als GIF gedeeltelijke transparantie en verliesvrije compressie. Geen animatie.
Dit formaat is vooral geschikt voor kleine eenvoudige afbeeldingen met een mooie uitstraling zoals bijvoorbeeld een glanseffect. Uitermate geschikt voor het internet. Helaas ondersteunen oudere browsers de PNG-transparantie niet. IE zelfs pas vanaf versie 7.
JPG-bestanden zoals digitale foto's converteren naar PNG is absoluut zinloos omdat de bestandsgrootte dan juist vele malen groter wordt.

bmp BMP Bitmapafbeeldingen.
Deze bestandsindeling kent geen compressie en zijn dus vrij groot. Maar hebben daarentegen wel een bijzonder goede constante kwaliteit.
Vanwege de bestandsgrootte zijn BMP-afbeeldingen niet geschikt voot het internet.